Inne

Jak powstają etykiety samoprzylepne?

Przede wszystkim, czym są etykiety samoprzylepne? Są to naklejki, które pełnią głównie funkcje związane z informacją. Zwykle można się spotkać z etykietami cenowymi, mówiącymi o zawartości paczki, czy też z etykietami zabezpieczającymi sprzęt przed utratą gwarancji. Druk etykiet samoprzylepnych odbywa się w wyjątkowo szybkim procesie, który pozwala na sprawne realizowanie zamówień.

Jak rozpoczyna się proces drukowania etykiet?

Każda etykieta zamawiana przez klienta może różnić się od siebie nie tylko funkcją, kształtem, czcionką i kolorem, ale również i wielkością. Nie zmienia to faktu, że wszystkie drukowane etykiety samoprzylepne powinny być trwałe, łatwe w montażu na każdym rodzaju podłoża, odporne na warunki atmosferyczne oraz atrakcyjne wizualnie i estetyczne. Pierwszym krokiem do stworzenia indywidualnie dopasowane etykiety jest projekt, który tworzy się samodzielnie lub zleca się jego stworzenie firmie produkującej etykiety. Po jego akceptacji rozpoczyna się właściwy proces druku.

Druk etykiet samoprzylepnych – jakie techniki są najbardziej popularne?

Ważne jest, aby etykiety były drukowane na materiale samoprzylepnym, który będzie później wygodny w samoobsłudze. Od ich ilości i powtarzalności zależy wybranie metody druku, która waha się pomiędzy dwoma opcjami – techniką offsetową wykorzystywaną do druku dużej ilości jednakowych etykiet oraz techniką cyfrową, która pozwala na wydrukowanie mniejszego nakładu w przypadkach, gdy zależy nam na większym zróżnicowaniu zamawianych etykiet. W obu przypadkach można się liczyć z otrzymaniem produktów podobnej jakości.